Produkter

Processutveckling

MENTORSHIP PROGRAM

SEK 22,900.00 (+ 25% moms)

Sveriges modernaste program för processutvecklare!

KOMPLETTA KUNSKAPSPAKETET

SEK 14,990.00 (+ 25% moms)

Skapa bestående effekt!

KARTLÄGGNINGSPAKETET

SEK 11,390.00 (+ 25% moms)

Skapa lust och förmåga till förändring!

TEORIPAKETET

SEK 5,990.00 (+ 25% moms)

Förbättra styrning av verksamheten!

BASPAKETET

SEK 2,490.00 (+ 25% moms)

Jobba smartare, gemensamt och ha kul!