VÄLKOMMEN TILL SEE MANAGEMENTS KURSPORTAL

VI ERBJUDER OLIKA TYPER AV ONLINEKURSER I FÖRBÄTTRINGSARBETE, FRAMFÖRALLT VIA PROCESSUTVECKLING"LYCKAS MED PROCESSUTVECKLING"

ONLINEKURSER | TILLGÅNG DYGNET RUNT!devices NEW SEE.jpg

FEM KURSPAKET: Våra onlinekurser i processutveckling finns i fem olika kurspaket. Du lär dig steg för steg och du får tillgång till användbara metoder och verktyg.


DU FÅR löpande vägledning och expertsupport genom vårt webbaserade forum.

 

#1 FÖRBÄTTRINGS-IDENTIFIERARENtvå devices - #1 fi.jpg

ONLINEKURS | TILLGÅNG DYGNET RUNT!

KURSEN INNEHÅLLER beprövade strategier och metoder för att du, som ledare, tillsammans med ditt team ska kunna identifiera, prioritera och välja vad ni ska börja förbättra för att få effekt redan inom 30 - 60 dagar.

Kursen baseras på steg 1 och delar av steg 2 i vår 7stegs-strategi (se mer nedan).


DU FÅR löpande vägledning och expertsupport genom vårt webbaserade forum.

 

LÄS MER

SJU STEG - book cover stor.png

LADDA NER

VILL DU VETA HUR VÅRA KUNDER DRASTISKT ÖKAT SIN PRODUKTIVITET

INOM 30-60 DAGAR OCH SPARAT MILJONER KRONOR?

LADDA NER OCH LÄS MER OM vår beprövade 7stegs-strategi för att:

  • Få mer produktiva och effektiva arbetssätt 
  • Frigöra tid till strategiskt och framåtriktat arbete 
  • Minimera tid till brandkårs-utryckningar 
  • Minimera diskussioner och frustration mellan individer/ enheter/ avdelningar m.m.

LADDA NER

Fem böcker vit bakgrund.png

GRATISKURS

"SÅ BLIR DU PROCESSUTVECKLARE, UTAN TIDIGARE ERFARENHET!"

I DENNA GRATISKURS får du lära dig hur du med hjälp av processer kan:

  • öka kundfokus och kundnöjdhet
  • förbättra och effektivisera arbetssätt
  • minska fel och korta ledtider
  • förbättra leveranskvaliteten

så att ni får bättre resultat, gladare medarbetare och inte minst – nöjdare kunder!

 

Vad säger några av våra över 4 000 kursdeltagare om kursen? Läs här>>

 

ANMÄL DIG OCH STARTA GRATISKURSEN DIREKT