platinum.pngLYCKAS MED PROCESS-UTVECKLING

MENTORSHIP PROGRAM

TRE MÅNADERS PROGRAM SOM SKER BÅDE LIVE OCH ONLINE

SVERIGES MODERNASTE PROGRAM FÖR PROCESSUTVECKLARE!

COACHINGPROGRAM INOM PROCESSUTVECKLING

Inga onödiga resor eller tidskrävande kurser - detta är framtidens plattform! Programmet är 100% anpassat för att passa din vardag.

Kursen kombinerar olika inlärningsformer:

  1. Onlinekurs med över 30 videobaserade lektioner med tillhörande uppgifter
  2. Sju fördjupande coachingsamtal baserat på innehållet i onlinekursen
  3. Löpande personlig coaching från kursledaren

Kursen är uppdelad i fem moduler och har ett kopplat coachingsamtal per modul. Ytterligare två coachingsamtal ingår i kursen och dessa anpassas utifrån dina behov - eller gruppens behov (om ni är flera som går samtidigt).

Under hela programmet kommer du att ha löpande tillgång till stöd och support från kursledaren via coachingsamtalen eller via kursforumet, där du alltid löpande kan få skriftlig stöttning under kurstiden.

Vi träffas - via coachingsamtalen - där du kan fördjupa din kunskap, ställa frågor och få hjälp direkt.

devices NEW SEE.jpg1. ONLINEKURSEN "LYCKAS MED PROCESS-UTVECKLING"

Mentorship Program baseras på vår populära onlinekurs. Klicka här för att läsa mer om onlinekursen.

Sue_Round_New.png2. PERSONLIG COACHING

Sju coachingsamtal ingår i kursen. Varje samtal pågår i cirka en timme.

Seminarierna kommer att genomföras under kvällstid alternativt vid annan tid efter överenskommelse.

Dessa samtal spelas in, så att du kan ta del av och vid behov upprepa delar av innehållet i efterhand.

PENGARNA TILLBAKA - GARANTI

pengarna tillbaka.jpg

Du får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!

Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

 

Dessutom - gör du alla delar i kursen och jobbar aktivt, så garanterar vi att din verksamhet får bättre effekt inom 90 dagar – annars får du alla pengar tillbaka!

FB-logo smallAKTIVT FORUM MED EXPERT-SUPPORT

Var en del i vår community med andra kursdeltagare. Du får feedback och support från oss löpande, så att du kan spara tid och nå dina mål snabbare.

KURSPRIS

Mentorship Program kostar 22 900 kr exkl. moms.

Sue_Round_New

SUSANNE EKSTRÖM

VD OCH KURSLEDARE PÅ SEE MANAGEMENT


"Det tog mig närmare 15 år, upp emot 100 projekt och ett antal misslyckanden på vägen för att jag successivt förstod hur vi kan skapa bestående effekt i vardagen.

Nu vill jag dela denna kunskap med dig!"


Jag brinner för att arbeta med förbättringar! Det är så roligt att kunna hjälpa verksamheter till aha-upplevelser, lösa problem och hitta nya möjligheter.

2001 var jag chef med ansvar för över 100 medarbetare och vårt bolag gick i konkurs och det var förödande för alla involverade, mig inkluderad. Vad jag insåg var att bolaget till stor del gick i konkurs på grund av att vi inte hade tydliga processer och en fungerande kommunikation. Bolaget brottades med produktivitetsproblem, vi ”släckte bränder” konstant och en av dessa bränder gjorde så att bolaget brann ner till grunden.

Jag tog då fram min egen vision om att jag ville implementera processer. Processer där ledare kan säkerställa att de får improduktiva team, som inte vet vem som gör vad att istället bli superproduktiva och på köpet även mer motiverade.

Och när jag började implementera detta i verksamheter, så började mina kunder att inse att om de saknar:

 EN STRUKTUR  i form av processer, rutiner mm så fallerar kulturen

 EN KULTUR  med gemensamma värderingar, kommunikation och tydligt ledarskap så fallerar strukturen

 KUNDFOKUS  så fallerar resultatet

Jag brukar säga att jag hjälper verksamheter att skapa lust och förmåga till förändring. Förmåga har alla men det kan vara lite si och sådär med lust och ork – och det är där kommer jag in :-)

KUNDFOKUS
EFFEKTIVA PROCESSER
MOTIVERADE MEDARBETARE

Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar
Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen


Vi fattar bättre beslut
Platschef, Volvo Cars


Vi har minskat vår snitt-tid för inleverans av våra produkter till lagret med 90%. Detta har vi gjort genom att skapa en enhetlig process, satt tydliggöra mål för alla berörda samt skapat ett gemensamt förhållningssätt i ledningsgruppen.”
Inköpschef


 

Vi har på två halvdagar hittat ett systemfel i vår verksamhet, som gjort att hela vår tillverkning har beräknats på fel grunder – fantastiskt!
Produktionschef, brödtillverkare


Vi har ett mer aktivt ledarskap, mer strategiskt och strukturerat arbetssätt och beslutsfattande och en mer samspelt organisation
Strategichef, McNeil


Vi chefer har slutat lösa operativa problem i ständiga möten! Nu talar processen om för oss alla vem som gör vad, när och hur. Alla vet vad de ska göra och vem som tar beslut.”
Verksamhetschef, kommunal förvaltning