Produkter

MENTORSHIP PROGRAM

SEK 22,900.00

Sveriges modernaste program för processutvecklare!

KOMPLETTA KUNSKAPSPAKETET

SEK 14,990.00

Skapa bestående effekt!

KARTLÄGGNINGSPAKETET

SEK 11,390.00

Skapa lust och förmåga till förändring!

TEORIPAKETET

SEK 5,990.00

Förbättra styrning av verksamheten!

BASPAKETET

SEK 2,490.00

Jobba smartare, gemensamt och ha kul!