Produkter

MENTORSHIP PROGRAM

Sveriges modernaste program för processutvecklare!

SEK 22,900.00 (+ 25% moms)

KOMPLETTA KUNSKAPSPAKETET

Skapa bestående effekt!

SEK 14,990.00 (+ 25% moms)

KARTLÄGGNINGSPAKETET

Skapa lust och förmåga till förändring!

SEK 11,390.00 (+ 25% moms)

TEORIPAKETET

Förbättra styrning av verksamheten!

SEK 5,990.00 (+ 25% moms)

BASPAKETET

Jobba smartare, gemensamt och ha kul!

SEK 2,490.00 (+ 25% moms)