LYCKAS MED PROCESS-UTVECKLING

KARTLÄGGNINGS-PAKETET

* SKAPA LUST OCH FÖRMÅGA TILL FÖRÄNDRING! *

silver

LÄR DIG HUR DU SKAPAR TYDLIGA, SMARTA OCH ANVÄNDBARA PROCESSER

- som ger direkt nytta för din verksamhet!

NI KAN FÅ

ökat kundfokus, mer effektiva & produktiva arbetssätt och gladare och mer motiverade medarbetare

 

SÅ ATT NI KAN

skapa rätt balans mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete, bättre utnyttja er potential i det dagliga arbetet och minska stress och frustration

DRASTISKT

BÄTTRE EFFEKT

REDAN INOM 30-60 DAGAR

(enligt kunduttalanden)

EFTER KURSEN KOMMER DU ATT KUNNA

använda processkartläggning som utvecklingsmetod för att hjälpa din verksamhet att förbättra arbetssätt

minska resursslöseri och frigöra tid för medarbetare

tydliggöra för alla medarbetare hur de var och en bidrar till helheten

driva och genomföra processkartläggning via workshops, intervjuer mm

skapa ett bra beslutsunderlag inför verksamhetsförändringar

✔ förstå processens relation till linjen

använda olika typer av studier för att identifiera förbättringspotential i processer

skapa lust och förmåga till förändring hos medarbetare genom att involvera dem i förändringsarbetet

DETTA ÄR INKLUDERAT I KURSPRISET

Fyra veckors lärarledd kurs, fullmatad med allt du behöver för att *skapa lust och förmåga till förändring*

26 lektioner som du kan se så många gånger du vill

Undervisningsupplägg och uppgifter som tar dig steg-för-steg in i mål

Support och vägledning ifrån kursledaren två dagar i veckan

Specifik feedback ifrån kursledaren på den verksamhetsprocessen som du väljer att kartlägga inom ramen för kursen

Tillgång till kursplattform och support i tre månader

Nedladdningsbart material i pdf av lektioner, uppgifter och hjälpark mm

Sluten Facebookgrupp med andra kursdeltagare för inspiration och hjälp

 Pengarna tillbaka garanti

Certifikat för genomförd kurs att placera i din profil på Linkedin

 

DETTA SÄGER NÅGRA AV KURSDELTAGARNA OM KURSEN

Bild Sofia Järrestedt.pngJag tycker att det var en pedagogisk kurs med bra exempel, förklaringar och övningar.

 Den var lätt att applicera på flera delar i min egen verksamhet och det känns som om det kan vara till stor hjälp i min roll som projektledare.

Jag kan absolut rekommendera kursen! 

Sofia Järrestedt, Sweet Systems AB

 

Klicka här för att läsa fler kunduttalanden

Bild Tina .pngDen här kursen har verkligen gett mig grunderna i verksamhetsutveckling genom processkartläggning. Nu kommer det att bli enklare att genomföra effektiva förändringar eftersom processerna ger en så tydlig bild av kopplingen mellan verksamhetens uppdrag, mål och resurser och vad som krävs för att nå önskat resultat.

Och i slutändan så får vi ju nöjdare kunder!

Susanne har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och har generöst delat med sig av den. Dessutom på ett inspirerande och roligt sätt. Tack!

Christina Tilly, Menigo Foodservice AB

Några övergripande resultat man ser med processutveckling är att det skapar en tydlig struktur med rätt fokus och riktning, minskar den kulturella påverkan på arbetet, underlättar ledning och styrning samt ökar förändringsförmågan hos ledare och medarbetare

 

Det tog mig närmare 15 år, upp emot 100 projekt och ett antal misslyckanden på vägen för att jag successivt förstod hur vi kan skapa bestående effekt i vardagen med hjälp av processutveckling. Nu vill jag dela denna kunskap med dig!

 

KURSPAKET OCH PRISER

Vi vet att ett kurspaket inte passar för alla. Välj den kurs som du tycker passar just dig bäst!

 

Kurspaketet Mentorship Program startar på fasta tider under året och lanseras i god tid innan dess. Därför ingår inte detta paket i nedan prislista.

Klicka här för att läsa mer om Mentorship Program.

 

Om du har tillgång till ett rabatterat pris, så hittar du detta pris när du klickar på "Jag vill anmäla mig till kursen!"

Baspaketet

2 490 kr

exkl moms

Jobba smartare, gemensamt och ha kul!

 

Teoripaketet

5 990 kr

exkl moms

Förbättra styrning av verksamheten!

 

AKTUELLT KURSPAKET

Kartläggningspaketet

11 390 kr

exkl moms

Skapa lust och förmåga till förändring!

Kursöversikt

Se jämförelse mellan paketen

 

Kompletta kunskapspaket

14 990 kr

exkl moms

Skapa bestående effekt!

 

PENGARNA TILLBAKA - GARANTI

pengarna tillbaka.jpgDu får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!

Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

AKTIVT FORUM MED EXPERT-SUPPORT

Var en del i vår community med andra kursdeltagare. Du får feedback och support från oss löpande, så att du kan spara tid och nå dina mål snabbare.

Sue_Round_New.pngKURSLEDARE

Jag heter Susanne Ekström och jag brinner för att arbeta med processer! Det är så roligt att kunna hjälpa verksamheter till aha-upplevelser, lösa problem och hitta nya möjligheter.

2001 var jag chef med ansvar för över 100 medarbetare och vårt bolag gick i konkurs och det var förödande för alla involverade, mig inkluderad. Vad jag insåg var att bolaget till stor del gick i konkurs på grund av att vi inte hade tydliga processer och en fungerande kommunikation. Bolaget brottades med produktivitetsproblem, vi ”släckte bränder” konstant och en av dessa bränder gjorde så att bolaget brann ner till grunden.

Jag tog då fram min egen vision om att jag ville implementera processer. Processer där ledare kan säkerställa att de får improduktiva team, som inte vet vem som gör vad att istället bli superproduktiva och på köpet även mer motiverade.

Och när jag började implementera detta i verksamheter, så började ledare att inse att om de saknar en struktur i form av processer, rutiner mm så fallerar kulturen.

Och om de saknar en kultur med gemensamma värderingar, kommunikation och tydligt ledarskap så fallerar strukturen.

Och om de saknar kundfokus, så fallerar resultatet.

Jag brukar säga att jag hjälper verksamheter att skapa lust och förmåga till förändring. Förmåga har alla men det kan vara lite si och sådär med lust och ork – och det är där kommer jag in :-)

KUNDFOKUS
EFFEKTIVA PROCESSER
MOTIVERADE MEDARBETARE

Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar
Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen

Vi fattar bättre beslut
Platschef, Volvo Cars

Vi har minskat vår snitt-tid för inleverans av våra produkter till lagret med 90%. Detta har vi gjort genom att skapa en enhetlig process, satt tydliggöra mål för alla berörda samt skapat ett gemensamt förhållningssätt i ledningsgruppen.”
Inköpschef

Vi har på två halvdagar hittat ett systemfel i vår verksamhet, som gjort att hela vår tillverkning har beräknats på fel grunder – fantastiskt!
Produktionschef, brödtillverkare

Vi har ett mer aktivt ledarskap, mer strategiskt och strukturerat arbetssätt och beslutsfattande och en mer samspelt organisation
Strategichef, McNeil

Vi chefer har slutat lösa operativa problem i ständiga möten! Nu talar processen om för oss alla vem som gör vad, när och hur. Alla vet vad de ska göra och vem som tar beslut.”
Verksamhetschef, kommunal förvaltning

KUNDUTTALANDEN OM KURSLEDAREN

Bild Mats Brocker.pngSusanne har en gedigen bakgrund inom processledning och verksamhets-utveckling vilket renderat i ett antal högt kvalificerade uppdrag genom hennes + 20 år som management konsult. I rollen som processledare med sin djupa verksamhetskunskap är Susanne bevisligen en av de mest meriterande på den svenska konsultmarknaden, det visar om inte annat hennes uppdragshistorik och tillhörande utvärderingar. Hennes arbetssätt präglas av hög effektivitet parat med en stor portion ödmjukhet vilket är mycket uppskattat.

Mats Brocker, Kommundirektör Strömstad kommun

Bild Sven Täpptorp.pngSusanne is one of those people your´re glad to have onboard. She understands the situation faster and deeper than others; she´ll get a hold on the complexity and respectfully serve it in a simple understandable way and almost secretly she delivers with a tremendous capacity. Combine that with a disarming sence of humor and you understand why I´d love to sail with Susanne again.

Sven Täpptorp, Västra Götalandsregionen

Bild Tina .pngSusanne har lång erfarenhet av verksamhets-utveckling och som hon generöst delar med sig av. Dessutom på ett inspirerande och roligt sätt.

 Christina Tilly, Menigo Foodservice AB

 

Bild Håkan Hambeson.png

Susannes kunskap inom processledning och processbeskrivning med hjälp av IT-verktyget 2c8 har varit ett viktigt stöd i Kungälvs kommuns arbete med att utveckla Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Susanne är kompetens, professionell och lätt att samarbeta med.

Håkan Hambeson, Kungälvs kommun

Bild Carolin.pngSusanne är bra på att lära ut bl.a. metodik för processkartläggning, att hålla workshop och att använda programvara för process-kartläggning och förbättringsarbete.

Hon kan förklara så alla begriper och gör det dessutom på ett underhållande sätt (läs Göteborgshumor).

Jag kan varmt rekommendera Susanne.

Carolin Meijer Larsson, Linköpings kommun

SÅ ÖKADE EN KLINIK INOM VÄSTRA GÖTALANDS-REGIONEN SIN PATIENTSÄKERHET SAMT SÄKRADE SIN VÅRDPROCESS 

Ett tvingande EU-krav krävde förändring inom kliniken samtidigt som arbetsbelastningen hos personalen ökade.  Man valde att använda processutveckling som metod.

Resultatet blev lysande! Personalen klarade av att uppfylla vårdgarantin, trots en 30% volymökning samtidigt som man genomförde projektet.

 

”Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar”

Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen

 

DE STÖRSTA EFFEKTERNA VAR:

  • ökad patientsäkerhet
  • högre och jämnare kvalitet
  • ökad effektivitet i arbetet
  • enklare att hitta information
  • minskat resursslöseri och tidsspill
  • motiverade och intresserade medarbetare

 

 

 

 

 

ÄR DETTA EN KURS FÖR DIG?

Onlinekursen ”Lyckas med processutveckling” är för dig som känner igen dig i något av nedan:

# Du ser ett behov av att skapa bättre ordning och reda i din verksamhet

# Du känner att du ofta utför arbetsuppgifter som är slöseri med din tid eller att din potential som medarbetare inte tas tillvara

# Du känner att ni levererar produkter/ tjänster/ service som inte håller tillräckligt hög kvalitet

# Det är svårt att veta vem som gör vad

# Du ser att ni har kunder/ invånare/ patienter etc. som klagar på det ni levererar och/eller på ert bemötande

# Det blir ofta ”tjafs” mellan kollegor när man ska samarbeta över organisatoriska gränser

# Du ser att dina kollegor/medarbetare sjukskriver sig alternativt slutar sin anställning p.g.a. en stressfylld vardag

# Du upplever att det förbättringsarbete som görs i din verksamhet sällan implementeras och därför inte leder till någon verklig effekt i vardagen

Efter kursen kommer du att ha kompetens så att du kan hjälpa din (eller andras) verksamhet att bli mer kundfokuserad, erhålla effektivare arbetssätt och nöjdare och mer motiverade medarbetare som vet vad som ska göras, när det ska göras och av vem.

ETT BEPRÖVAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PAKETERAT I EN ONLINEKURS

Nu kan även du få liknande resultat som jag har fått!

Steg för steg

Lär dig de grundläggande beståndsdelarna som du behöver kunna för att börja utveckla processer.

Tips & Trix

Du får tillgång till ett antal verktyg och metoder för att både underlätta och snabba på din inlärningskurva

Kartläggningsmetoden gör att det går 1-5 ggr snabbare än andra utvecklingsmetoder att komma till resultat

Kontinuerlig tillgång

Du behöver inte vänta på ett framtida kursdatum eller på lektioner som ska tas fram. Dina videolektioner finns på plats och bara väntar på att du ska logga in och börja ta del av dem

HÄR ÄR DET DU KOMMER ATT FÅ NÄR DU KÖPER KARTLÄGGNINGS-PAKETET "SKAPA LUST OCH FÖRMÅGA TILL FÖRÄNDRING!"

Modul 1: Bli startklar - allt du behöver veta innan du kan starta igång utvecklingsarbetet

Modul 2: Kartläggning - allt om de grundläggande objekten och hur du på bästa sätt designar en tydlig och förståelig process

★ Modul 3: Kartläggning forts. - fördjupning av modul 2 samt tips o trix för tre olika sätt att genomföra en kartläggning på

Modul 4: Processteori - processers relation till linjeorganisationen och vilka utmaningar man kan överbrygga med hjälp av processer

Modul 5: Processförbättringar - hur du kan använda processkartläggning som en metod för verksamhetsutveckling och hur man skapar lust och förmåga till förändring

FÖRDELAR MED EN ONLINEKURS

Enkelt att komma åt

Du behöver inte ladda ner några videos, logga bara in i kursportalen från din dator eller smartphone oavsett var du befinner dig.

Bästa typen av träning

Träning som kommer utifrån mångårig erfarenhet inom området är den bästa typen av träning du kan få. Den är testad och du kan känna dig säker på att flera före dig har tagit denna kurs.

Support

Vi finns för dig enbart ett supportinlägg bort. Har du några frågor är det bara att ställa en fråga i vårt kursforum. Vi återkommer så snart vi kan.

I kursen ingår två fasta supporttider i veckan.

Vi gör allt för att hjälpa dig att lyckas!

Passar ditt liv

Du ansvarar för din egen tid. Vill du ta kursen snabbt…var så god :-)

Eller vill du börja om ett tag? Det fungerar jättebra det också. Vi har skapat en kurs som gör att den går att anpassa till hur ditt liv fungerar.

 

Din "transformation" startar direkt

Så snart som du börjar ta del av kursen, så börjar du se förändringar. Med hjälp av en genomtänkt väg framåt så är halva jobbet gjort.

Vi lovar dig att saker kommer att börja hända direkt!

DU/NI KAN REDAN IDAG BÖRJA ÖKA KUNDFOKUS, FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITET & PRODUKTIVITET OCH SKAPA LUST OCH FÖRMÅGA TILL FÖRÄNDRING HOS MEDARBETARNA

- så undviker ni att...

 vara fast i gamla arbetssätt och rutiner

 omorganisera istället för att ta tag i det riktiga problemet

 ägna stor del av tiden till "brandkårsutryckningar"

 vara frustrerade, stressade och lägga många timmar "i onödan" på jobbet