#1 FÖRBÄTTRINGS-BOOSTERN


  HUR DU KAN GE DIG SJÄLV OCH DITT TEAM EN "ENKEL VINST"!VAD STOPPAR DIG OCH DITT TEAM FRÅN ATT VARA PRODUKTIVT?

När vi pratar om produktivitet tittar vi ofta bara på sätt att få mer gjort. Det är inte alltid tillräckligt att implementera nya processer eller verktyg för att öka produktiviteten. Om något står i vägen för din och ditt teams produktivitet behöver du "rensa vägen".

EXEMPEL PÅ VAD SOM "STJÄL" TID:

 • BRANDKÅRSUTRYCKNINGAR för att lösa ut operativa utmaningar
 • DÅLIG SAMARBETSFÖRMÅGA både inom teamet samt med andra delar av organisationen
 • ONÖDIGA MÖTEN som styckar upp dagen
 • MÅNGA OLIKA SYSTEM


Vad skulle det innebära för dig, ditt team och verksamhetens resultat om du kan

SKAPA TID OCH UTRYMME FÖR ATT KUNNA FOKUSERA PÅ...

 • STRATEGISKT tänkande och arbete
 • ENGAGERA ditt team i arbetet genom att lyssna på dem
 • KUNDENS behov och önskemål (oavsett interna eller externa kunder)
 • FAMILJ OCH VÄNNER när du är ledig

 

HUR LÅTER DETTA - INTRESSANT, VA?frågetecken

Låt mig visa dig mer, så att ditt nästa steg blir tydligt! 

ONLINEKURSEN #1FÖRBÄTTRINGSBOOSTERN GER DIG METODEN FÖR ATT:


LYSSNA PÅ DITT TEAM för att få input till vad som behöver förbättras

 VÄLJA UT ETT förbättringsområde som ger dig och teamet en "enkel vinst"

 TA FRAM BESLUTSUNDERLAG för förbättringsarbetet, som får accept hos din chef/styrelse e. dyl. vid behov

➨ VETA VAD SOM BEHÖVER FINNAS "PÅ PLATS" för att sannolikheten ska vara god för att ni ska få till en verklig förbättringDESSUTOM: Denna metod kan du använda om och om igen!

För mindre än en middag på stan...

DETTA ÄR INKLUDERAT I KURSPRISET

Lärarledd onlinekurs (via video)

7 lektioner som du kan se så många gånger du vill (lektionstid cirka en timme)

Undervisningsupplägg och uppgifter som tar dig steg-för-steg in i mål

Support och vägledning ifrån kursledaren två dagar i veckan

Coachingsamtal med kursledaren (bonus - se nedan)

Tillgång till kursplattform, gemensamt kursforum och support i 100 dagar

Nedladdningsbart material i pdf för lektioner och uppgifter

Pengarna-tillbaka-garanti (se nedan)

FÅ TILLGÅNG DIREKT!

BONUS
COACHINGSAMTAL - "VINN" PÅ JOBBET!
 coachingFör att du ska få bästa möjliga start på förbättringsarbetet, så inkluderar vi ett coachingsamtal för att hjälpa dig att se hur du kan börja "vinna" på jobbet.

I detta timmeslånga samtal diskuterar vi din vision och målsättningar samt alternativen inför valet av det prioriterade förbättringsområde, som kommer att få stor effekt både för dig och teamet.

STARTA RÄTT, STARTA TILLSAMMANS OCH FÅ SNABBA RESULTAT!


PENGARNA TILLBAKA

pengarna tillbaka - blå bakgrundDu får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!

Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbakaUTMANINGAR PÅ TOPP 3 HOS LEDARE IDAG - KÄNNER DU IGEN DIG?

85%
Vi är inte tillräckligt produktiva och effektiva
77%
Jag har för lite tid att hinna tänka/jobba strategiskt i mitt jobb
69%
Jag behöver ofta göra "brandkårsutryckningar"

DETTA SÄGER NÅGRA AV KURSDELTAGARNA

SEE Management

“Jag tycker kursupplägget var väldigt bra och är imponerad av kvalitén på alla delarna. Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och det var bra omfattning och nivå på kursen.
För mig, som jobbat som självlärd inom området, var det värdefullt att ta del av ett proffs kunskaper och erfarenheter.
Jag rekommenderar denna kurs!”

Verksamhetscoach AB

SEE Management

“Kursen var väldigt bra. Jag har varit med och jobbat i förändringsarbeten många gånger tidigare men sällan ansvarat helt för alla delar. Kursen gav mig mer kött på benen. Uppgifterna var relevanta och också väldigt bra. Just det stödet med uppgifter är viktigt så man märker om man är inne på rätt spår och får träna på att applicera kunskaperna.
Kursen motsvarade mina förväntningar och jag rekommenderar den till andra!
Jag hoppas och tror att denna kurs kommer att ge stora resultat!"”

Nyköpings kommun

Specialerbjudande - stor #1FB

SÅ ÖKADE EN KLINIK INOM VÄSTRA GÖTALANDS-REGIONEN SIN PATIENTSÄKERHET SAMT SÄKRADE SIN VÅRDPROCESS

Ett tvingande EU-krav krävde förändring inom kliniken samtidigt som arbetsbelastningen hos personalen ökade.  Man valde att använda processutveckling som metod.

Resultatet blev lysande! Personalen klarade av att uppfylla vårdgarantin, trots en 30% volymökning samtidigt som man genomförde projektet.

 

”Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar”

Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen

DE STÖRSTA EFFEKTERNA VAR:

 • ökad patientsäkerhet
 • högre och jämnare kvalitet
 • ökad effektivitet i arbetet
 • enklare att hitta information
 • minskat resursslöseri och tidsspill
 • motiverade och intresserade medarbetare
Sue_Round_New

SUSANNE EKSTRÖM

VD OCH KURSLEDARE PÅ SEE MANAGEMENT


"Det tog mig närmare 15 år, upp emot 100 projekt och ett antal misslyckanden på vägen för att jag successivt förstod hur vi kan skapa bestående effekt i vardagen.

Nu vill jag dela denna kunskap med dig!"


Jag brinner för att arbeta med förbättringar! Det är så roligt att kunna hjälpa verksamheter till aha-upplevelser, lösa problem och hitta nya möjligheter.

2001 var jag chef med ansvar för över 100 medarbetare och vårt bolag gick i konkurs och det var förödande för alla involverade, mig inkluderad. Vad jag insåg var att bolaget till stor del gick i konkurs på grund av att vi inte hade tydliga processer och en fungerande kommunikation. Bolaget brottades med produktivitetsproblem, vi ”släckte bränder” konstant och en av dessa bränder gjorde så att bolaget brann ner till grunden.

Jag tog då fram min egen vision om att jag ville implementera processer. Processer där ledare kan säkerställa att de får improduktiva team, som inte vet vem som gör vad att istället bli superproduktiva och på köpet även mer motiverade.

Och när jag började implementera detta i verksamheter, så började mina kunder att inse att om de saknar:

 EN STRUKTUR  i form av processer, rutiner mm så fallerar kulturen

 EN KULTUR  med gemensamma värderingar, kommunikation och tydligt ledarskap så fallerar strukturen

 KUNDFOKUS  så fallerar resultatet


SEE MANAGEMENT FICK FÖLJANDE UTMÄRKELSE 2020

 • "Top Change Management Consulting/ Services in Europe - 2020. One of ten companies that are at the forefront of providing Change Management Consulting/Services and impacting businesses"

av ett ledande amerikansk branschmagasin inom området.

 

KUNDFOKUS
EFFEKTIVA PROCESSER
MOTIVERADE MEDARBETARE

Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar
Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen


Vi fattar bättre beslut
Platschef, Volvo Cars


Vi har minskat vår snitt-tid för inleverans av våra produkter till lagret med 90%. Detta har vi gjort genom att skapa en enhetlig process, satt tydliggöra mål för alla berörda samt skapat ett gemensamt förhållningssätt i ledningsgruppen.”
Inköpschef


 

Vi har på två halvdagar hittat ett systemfel i vår verksamhet, som gjort att hela vår tillverkning har beräknats på fel grunder – fantastiskt!
Produktionschef, brödtillverkare


Vi har ett mer aktivt ledarskap, mer strategiskt och strukturerat arbetssätt och beslutsfattande och en mer samspelt organisation
Strategichef, McNeil


Vi chefer har slutat lösa operativa problem i ständiga möten! Nu talar processen om för oss alla vem som gör vad, när och hur. Alla vet vad de ska göra och vem som tar beslut.”
Verksamhetschef, kommunal förvaltning


 

HAR DU UPPLEVT ATT

🔘 BRANDKÅRS-UTRYCKNINGAR har blivit en naturlig del  av det dagliga arbetet

🔘 NI ÄR FAST i gamla arbetssätt och kultur

🔘 OMORGANISATIONER är det främsta sättet för att lösa problem, men det innebär att ni inte tar tag i den riktiga orsaken till problemet

🔘 KUNDERNAS BEHOV prioriteras ned framför interna utmaningar som ofta behöver lösas omgående

🔘 ÖNSKVÄRDA RESULTAT är svåra att nå oavsett hur mycket du/ni än jobbar

HÄR ÄR NÅGRA ANLEDNINGAR TILL ATT DETTA ÄR FRUSTRERANDE

MÅNGA UTVECKLINGSINITIATIV rör enbart strukturen i verksamheten och ofta underskattar man kulturens styrka (medarbetare på alla nivåer i verksamheten) för "kultur käkar struktur till frukost - vilken dag som helst"

MÅNGA LEDARE på alla nivåer är FÖR inblandade i det dagliga, operativa arbetet istället för att ha tid till att tänka strategiskt och jobba med att utveckla verksamheten

MEDARBETARE KAN INTE ANVÄNDA sin potential fullt ut eller så kanske de har slutat att vilja använda den. Kanske har de försökt fler gånger, men ledningen har inte lyssnat på dem så de har slutat försöka

DET ÄR SVÅRT ATT IMPLEMENTERA de resultat/förbättringar man tagit fram och arbetet återgår till "det vanliga" efter ett tag

LÅT MIG BERÄTTA

✓ GENOM ATT INVOLVERA KULTUREN att hjälpa till/ta ansvar i att utveckla strukturen för att få bestående effekt

✓ GENOM ATT SYNLIGGÖRA UTMANINGAR i gränsytan mellan olika organisatoriska delar kan man lösa ut samarbetsproblem

✓ GENOM ATT HITTA ETT SÄTT att dra större fördel av varje individs potential, så att de känner sig motiverade att komma till jobbet varje dag och stanna kvar som anställd

✓ STARTPUNKTEN/BASEN för varje utvecklingsinitiativ bör alltid vara "den interna eller externa kundens/ invånarens/patientens/elevens" behov

✓ GENOM ATT UTVECKLA ledning och styrning av verksamheten får man att hända

frågetecken

DEN STORA FRÅGAN SOM MÅNGA AV MINA KUNDER HAR ÄR...

…HUR KAN JAG SKAPA TID TILL ATT HINNA TÄNKA OCH JOBBA MER STRATEGISKT?

Många av kunderna som kommer till mig är

 • stressade och frustrerade
 • sitter i möten hela dagarna
 • får sedan ägna stor del av resterande tid till operativa frågor och brandkårsutryckningar.

KÄNNER DU IGEN DIG?

Detta har varit något vi jobbat mycket med i mina uppdrag - att frigöra tid! Jag har jobbat med process- och verksamhetsutveckling i över 20 år i de flesta branscher.

Verksamheter har varit av varierande storlekar (från ca 30-40 anställda upp till internationella börsnoterade industriföretag och statliga verk).

Jag brukar säga att jag hjälper verksamheter att skapa lust och förmåga till förändring. Förmåga har alla men det kan vara lite si och sådär med lust och ork – och det är där kommer jag in :-)

NU KAN ÄVEN DU FÅ LIKNANDE RESULTAT SOM MINA KUNDER FÅTT!

ETT BEPRÖVAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PAKETERAT I EN ONLINEKURS

STEG FÖR STEG

Lär dig de grundläggande beståndsdelarna som du behöver kunna för att börja med ett fungerande förbättringsarbete.

TIPS & TRIX

Du får tillgång till ett antal verktyg och metoder för att både underlätta och snabba på din/er inlärningskurva.

Denna metod gör att det går 1-3 ggr snabbare än andra utvecklingsmetoder att komma till resultat.

KONTINUERLIG TILLGÅNG (24*7)

Du behöver inte vänta på ett framtida kursdatum. Dina videolektioner finns på plats och bara väntar på att du ska logga in och börja ta del av dem.

pengarna tillbaka.jpgPENGARNA TILLBAKA - GARANTI

 • Du får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!
 • Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka

 • Skicka ett e-postmeddelande till info@seemanagement.se om du har frågor, kommentarer och funderingar

FB-logo small.pngAKTIVT FORUM MED EXPERTSUPPORT

 • Var en del i vår community med andra kursdeltagare
 • Du får feedback och support från oss löpande, så att du kan spara tid och nå dina mål snabbare

DU/NI KAN REDAN IDAG BÖRJA FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITET / EFFEKTIVITET OCH SKAPA LUST OCH FÖRMÅGA TILL FÖRÄNDRING HOS MEDARBETARNA

- så ni undviker att...

 ägna stor del av tiden till "brandkårsutryckningar"

 vara fast i gamla arbetssätt och rutiner

 ständigt omorganisera istället för att ta tag i det riktiga problemet

 vara frustrerade, stressade och lägga många timmar "i onödan" på jobbet

FÖRDELAR MED EN ONLINEKURS

ENKELT ATT KOMMA ÅT

Du behöver inte ladda ner några videos, logga bara in i kursportalen från din dator eller smartphone oavsett var du befinner dig.

BÄSTA TYPEN AV TRÄNING

Träning som kommer utifrån mångårig erfarenhet inom området är den bästa typen av träning du kan få. Den är testad och du kan känna dig säker på att flera före dig har tagit denna kurs.

SUPPORT

Vi finns för dig enbart ett supportinlägg bort. Har du några frågor är det bara att ställa en fråga i vårt kursforum. Vi återkommer så snart vi kan.

I kursen ingår två fasta supporttider i veckan.

Vi gör allt för att hjälpa dig att lyckas!

PASSAR DITT LIV

Du ansvarar för din egen tid. Vill du ta kursen snabbt…var så god :-)

Eller vill du börja om ett tag? Det fungerar jättebra det också. Vi har skapat en kurs som gör att den går att anpassa till hur ditt liv fungerar.

DIN "TRANSFORMATION" STARTAR DIREKT

Så snart som du börjar ta del av kursen, så börjar du se förändringar. Med hjälp av en genomtänkt väg framåt så är halva jobbet gjort.

Vi lovar dig att saker kommer att börja hända direkt!

>>> Klicka här för att få tillgång till kursen direkt!