#1 FÖRBÄTTRINGS-IDENTIFIERAREN

ELIMINERA ERT #1 PROBLEMOMRÅDE!

- UPPGRADERA DITT TEAMS RESULTAT TILL VÄRLDSKLASS!

OMVANDLA ERT #1 PROBLEM
TILL ETT TYDLIGT FÖRBÄTTRINGS-OMRÅDE

- som ger direkt nytta för din verksamhet!

NI KAN FÅ

mer produktiva & effektiva arbetssätt, gladare och mer motiverade medarbetare och ökat kundfokus


SÅ ATT NI KAN

skapa rätt balans mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete, bättre utnyttja er potential i det dagliga arbetet, förbättra resultatet och minska stress och frustration.


DRASTISKT BÄTTRE EFFEKT

REDAN INOM 30-60 DAGAR

(enligt kunduttalanden)


 

"The largest enemy of change and leadership isn´t a NO - it is a NOT YET!

NOT YET is the safest, easiest way to forestall change

NOT YET gives the status quo a chance to regroup and put off the inevitable for just a little while longer

Change almost never fails because it´s TOO EARLY. It almost always fails because it´s TOO LATE..." (Seth Godin, 2008)

REPETERBAR STRATEGI

EFTER DENNA KURS KOMMER DU ATT KUNNA


🔘 identifiera hur du både kan göra ditt team mer produktivt/effektivt och samtidigt få gladare och mer motiverade teammedlemmar.

🔘 skapa rätt balans mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete - se hur du kan lägga fokus på de viktiga uppgifterna framför de brådskande

🔘 identifiera vilka delar i verksamheten som är synkroniserade/ej synkroniserade och förbättra din förmåga till helhetssyn

🔘 veta hur du identifierar, prioriterar och väljer ut förbättringsområden som ger stor effekt att genomföra

🔘 ta fram och kommunicera ett tydligt beslutsunderlag på ett sådant sätt så att du får accept hos din chef

🔘 ha koll på vad som behöver finnas på plats innan ni startar arbetet för att sannolikheten ska vara god för att ni ska få till en verklig förbättringDETTA FÅR DU NÄR DU ANMÄLER DIG TILL ONLINEKURSEN

#1 FÖRBÄTTRINGS-IDENTIFIERAREN


1: VAD SKA JAG LYSSNA EFTER HOS MITT TEAM?
ipad - lektion drivkrafter.jpgLär dig verktyget för att identifiera hur du både kan skifta ditt team att bli mer produktivt och effektivt samtidigt som du får gladare och mer motiverade teammedlemmar.


★ 2: SKAPA RÄTT BALANS MELLAN STRATEGISK, TAKTISK & OPERATIV TID
ipad - lägger tid på.jpg...så att du kan minska egen stress och frustration och börja utnyttja större del av din potential för att nå dina/era mål snabbare.


★ 3: SKAPA HELHETSSYN OCH BALANS MELLAN OLIKA OMRÅDEN
ipad - helhetssyn.jpgIdentifiera vilka delar i verksamheten som är synkroniserade/ej synkroniserade.
Skapa balans mellan t. ex. strategiska behov, kundbehov, ledning & styrning, leverans av produkt/tjänst/ service/projekt i tid, samarbetsförmåga mellan olika organisatoriska delar m.m.


4: HUR KAN DU UPPNÅ RESULTAT I VÄRLDSKLASS PÅ KORT TID?
ipad - effekter.jpgVilka effekter kan du få ut av ditt teams resultat avseende förbättrad kundtillfredsställelse, produktivitet, effektivitet, motivation m.m.? Och vet du - oftast när man gör förändringar i något område, ger det samtidigt ringar på vattnet inom andra områden!


★ 5: VÄLJA UT ERT #1 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE
ipad - identifiera prioritera välja.jpg Lägg upp strategin för och välj ut det förbättringsområde, som både du och ditt team ser kommer att få stor inverkan på ert resultat.★ 6: IMPLEMENTATIONSSTRATEGI - VAD ÄR NÄSTA STEG?
ipad - nästa steg.jpgHur kan du ta dig an fortsättningen på ett sätt som gör att du kan skifta ditt team till ett superproduktivt och motiverat team och få resultat i världsklass enligt ★4?
 


 

sales box for sales page #1 FI VER 5.png

coaching.jpgBONUS 1
COACHINGSAMTAL

För att du ska få bästa möjliga start på förbättringsarbetet, så inkluderar vi ett coachingsamtal för att hjälpa dig se hur du kan börja vinna på jobbet.

I detta timmeslånga samtal diskuterar vi alternativen inför valet av det prioriterade förbättringsområde, som kommer att få stor effekt både för dig och teamet.

STARTA RÄTT, STARTA TILLSAMMANS OCH FÅ SNABBA RESULTAT!


ipad - syfte.jpgBONUS 2
SYFTE OCH ÖNSKAT RESULTAT

Vi inkluderar även metoden för hur du kan definiera ett tydligt syfte och önskat resultat för ert #1 förbättringsområde. Detta gör att du kan skapa ett bra beslutsunderlag, som är lätt att förankra, för att genomföra er #1 förbättring.


 

pengarna tillbaka.jpgPENGARNA TILLBAKA

Du får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!

Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.


 

UTMANINGAR PÅ TOPP 3 HOS LEDARE IDAG - KÄNNER DU IGEN DIG?

85%
Vi är inte tillräckligt produktiva och effektiva
77%
Jag har för lite tid att hinna tänka/jobba strategiskt i mitt jobb
69%
Jag behöver ofta göra "brandkårsutryckningar"

två devices - #1 fi.jpgDETTA ÄR INKLUDERAT I KURSPRISET


✔ lärarledd onlinekurs (via video), med allt grundläggande du behöver för att lära dig hur du och ditt team kan identifiera, prioritera och välja ett förbättringsområde som kommer att ge stor och direkt effekt både för dig som ledare och för ditt team.

✔ 6 + 1 bonuslektion som du kan se så många gånger du vill

Undervisningsupplägg och uppgifter som tar dig steg-för-steg in i mål

✔ Support och vägledning ifrån kursledaren två dagar i veckan

 Coachingsamtal med kursledaren (bonus) för att snabbare komma i mål med val av förbättringsområde

✔ Tillgång till kursplattform, gemensamt kursforum och support i 100 dagar

✔ Nedladdningsbart material i pdf för lektioner och uppgifter

 Pengarna-tillbaka-garantiDETTA SÄGER NÅGRA AV KURSDELTAGARNA

Bild Ingemar Rygert.pngJag tycker kursupplägget var väldigt bra och är imponerad av kvalitén på alla delarna. Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och det var bra omfattning och nivå på kursen.

För mig, som jobbat som självlärd inom området, var det värdefullt att ta del av ett proffs kunskaper och erfarenheter.

Jag rekommenderar denna kurs!

Ingemar Rygert, Verksamhetscoach AB

Bild Åsa Ölander.pngKursen var väldigt bra. Jag har varit med och jobbat i förändringsarbeten många gånger tidigare men sällan ansvarat helt för alla delar. Kursen gav mig mer kött på benen. Uppgifterna var relevanta och också väldigt bra. Just det stödet med uppgifter är viktigt så man märker om man är inne på rätt spår och får träna på att applicera kunskaperna.

Kursen motsvarade mina förväntningar och jag rekommenderar den till andra!

Jag hoppas och tror att denna kurs kommer att ge stora resultat!

Åsa Ölander, Nyköpings kommun

SÅ ÖKADE EN KLINIK INOM VÄSTRA GÖTALANDS-REGIONEN SIN PATIENTSÄKERHET SAMT SÄKRADE SIN VÅRDPROCESS

Ett tvingande EU-krav krävde förändring inom kliniken samtidigt som arbetsbelastningen hos personalen ökade.  Man valde att använda processutveckling som metod.

Resultatet blev lysande! Personalen klarade av att uppfylla vårdgarantin, trots en 30% volymökning samtidigt som man genomförde projektet.

 

”Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar”

Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen

DE STÖRSTA EFFEKTERNA VAR:

  • ökad patientsäkerhet
  • högre och jämnare kvalitet
  • ökad effektivitet i arbetet
  • enklare att hitta information
  • minskat resursslöseri och tidsspill
  • motiverade och intresserade medarbetare

HUR MÅNGA AV ER HAR

UPPLEVT ATT

🔘 BRANDKÅRS-UTRYCKNINGAR har blivit en naturlig del  av det dagliga arbetet

🔘 NI ÄR FAST i gamla arbetssätt och kultur

🔘 OMORGANISATIONER är det främsta sättet för att lösa problem, men det innebär att ni inte tar tag i den riktiga orsaken till problemet

🔘 KUNDERNAS BEHOV prioriteras ned framför interna utmaningar som ofta behöver lösas omgående

🔘 ÖNSKVÄRDA RESULTAT är svåra att nå oavsett hur mycket du/ni än jobbar

HÄR ÄR NÅGRA ANLEDNINGAR TILL ATT DETTA ÄR FRUSTRERANDE

MÅNGA UTVECKLINGSINITIATIV rör enbart strukturen i verksamheten och ofta underskattar man kulturens styrka (medarbetare på alla nivåer i verksamheten) för "kultur käkar struktur till frukost - vilken dag som helst"

MÅNGA LEDARE på alla nivåer är FÖR inblandade i det dagliga, operativa arbetet istället för att ha tid till att tänka strategiskt och jobba med att utveckla verksamheten

MEDARBETARE KAN INTE ANVÄNDA sin potential fullt ut eller så kanske de har slutat att vilja använda den. Kanske har de försökt fler gånger, men ledningen har inte lyssnat på dem så de har slutat försöka

DET ÄR SVÅRT ATT IMPLEMENTERA de resultat/förbättringar man tagit fram och arbetet återgår till "det vanliga" efter ett tag

LÅT MIG BERÄTTA

✓ man behöver involvera kulturen att hjälpa till/ta ansvar i att utveckla strukturen för att få bestående effekt

✓ man behöver synliggöra och lösa samarbetsproblem emellan olika organisatoriska delar

✓ man behöver hitta ett sätt att dra större fördel av varje individs potential, så att de känner sig motiverade att komma till jobbet varje dag och stanna kvar som anställd.

✓ startpunkten/basen för varje utvecklingsinitiativ bör alltid vara "den interna eller externa kundens/ invånarens/patientens/elevens" behov

✓ man behöver ofta anpassa ledning och styrning av verksamheten för att få det att hända

frågetecken.jpg

DEN STORA FRÅGAN SOM MÅNGA AV MINA KUNDER HAR ÄR...

…HUR KAN JAG SKAPA TID TILL ATT HINNA TÄNKA OCH JOBBA MER STRATEGISKT?

Många av kunderna som kommer till mig är stressade, frustrerade, sitter i möten hela dagarna och får sedan ägna stor del av resterande tid till operativa frågor och brandkårsutryckningar.

KÄNNER DU IGEN DIG?

Detta har varit något vi jobbat mycket med i mina uppdrag - att frigöra tid! Jag har jobbat med process- och verksamhetsutveckling i över 20 år i de flesta branscher. Verksamheter har varit av varierande storlekar (från ca 30-40 anställda upp till internationella börsnoterade industriföretag och statliga verk).

Jag brukar säga att jag hjälper verksamheter att skapa lust och förmåga till förändring. Förmåga har alla men det kan vara lite si och sådär med lust och ork – och det är där kommer jag in :-)

Sue_Round_New.png

SUSANNE EKSTRÖM

VD OCH KURSLEDARE PÅ SEE MANAGEMENT


"Det tog mig närmare 15 år, upp emot 100 projekt och ett antal misslyckanden på vägen för att jag successivt förstod hur vi kan skapa bestående effekt i vardagen.

Nu vill jag dela denna kunskap med dig!"


Jag brinner för att arbeta med förbättringar! Det är så roligt att kunna hjälpa verksamheter till aha-upplevelser, lösa problem och hitta nya möjligheter.

2001 var jag chef med ansvar för över 100 medarbetare och vårt bolag gick i konkurs och det var förödande för alla involverade, mig inkluderad. Vad jag insåg var att bolaget till stor del gick i konkurs på grund av att vi inte hade tydliga processer och en fungerande kommunikation. Bolaget brottades med produktivitetsproblem, vi ”släckte bränder” konstant och en av dessa bränder gjorde så att bolaget brann ner till grunden.

Jag tog då fram min egen vision om att jag ville implementera processer. Processer där ledare kan säkerställa att de får improduktiva team, som inte vet vem som gör vad att istället bli superproduktiva och på köpet även mer motiverade.

Och när jag började implementera detta i verksamheter, så började mina kunder att inse att om de saknar:

 EN STRUKTUR  i form av processer, rutiner mm så fallerar kulturen

 EN KULTUR  med gemensamma värderingar, kommunikation och tydligt ledarskap så fallerar strukturen

 KUNDFOKUS  så fallerar resultatet

Jdet kan vara lite si och sådär med lust och ork – och det är där kommer jag in :-)

KUNDFOKUS
EFFEKTIVA PROCESSER
MOTIVERADE MEDARBETARE

Vi har fått en ökad patientsäkerhet, en säkrare vårdprocess och färre brister genom att begränsa antalet speciallösningar
Verksamhetschef, Västra Götalandsregionen


Vi fattar bättre beslut
Platschef, Volvo Cars


Vi har minskat vår snitt-tid för inleverans av våra produkter till lagret med 90%. Detta har vi gjort genom att skapa en enhetlig process, satt tydliggöra mål för alla berörda samt skapat ett gemensamt förhållningssätt i ledningsgruppen.”
Inköpschef


 

Vi har på två halvdagar hittat ett systemfel i vår verksamhet, som gjort att hela vår tillverkning har beräknats på fel grunder – fantastiskt!
Produktionschef, brödtillverkare


Vi har ett mer aktivt ledarskap, mer strategiskt och strukturerat arbetssätt och beslutsfattande och en mer samspelt organisation
Strategichef, McNeil


Vi chefer har slutat lösa operativa problem i ständiga möten! Nu talar processen om för oss alla vem som gör vad, när och hur. Alla vet vad de ska göra och vem som tar beslut.”
Verksamhetschef, kommunal förvaltning


 

NU KAN ÄVEN DU FÅ LIKNANDE RESULTAT SOM MINA KUNDER FÅTT!

ETT BEPRÖVAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PAKETERAT I EN ONLINEKURS

STEG FÖR STEG

Lär dig de grundläggande beståndsdelarna som du behöver kunna för att börja med ett fungerande förbättringsarbete.

TIPS & TRIX

Du får tillgång till ett antal verktyg och metoder för att både underlätta och snabba på din/er inlärningskurva.

Denna metod gör att det går 1-3 ggr snabbare än andra utvecklingsmetoder att komma till resultat.

KONTINUERLIG TILLGÅNG (24*7)

Du behöver inte vänta på ett framtida kursdatum. Dina videolektioner finns på plats och bara väntar på att du ska logga in och börja ta del av dem.pengarna tillbaka.jpgPENGARNA TILLBAKA - GARANTI

Du får 10 kalenderdagar att eventuellt ångra ditt köp – oavsett anledning!

Pröva kursen och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

 

Skicka ett e-postmeddelande till info@seemanagement.se om du har frågor, kommentarer och funderingar.

FB-logo small.pngAKTIVT FORUM MED EXPERTSUPPORT

Var en del i vår community med andra kursdeltagare. Du får feedback och support från oss löpande, så att du kan spara tid och nå dina mål snabbare.

DU/NI KAN REDAN IDAG BÖRJA FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITET / EFFEKTIVITET OCH SKAPA LUST OCH FÖRMÅGA TILL FÖRÄNDRING HOS MEDARBETARNA

- så ni undviker att...

 ägna stor del av tiden till "brandkårsutryckningar"

 vara fast i gamla arbetssätt och rutiner

 ständigt omorganisera istället för att ta tag i det riktiga problemet

 vara frustrerade, stressade och lägga många timmar "i onödan" på jobbet

FÖRDELAR MED EN ONLINEKURS

ENKELT ATT KOMMA ÅT

Du behöver inte ladda ner några videos, logga bara in i kursportalen från din dator eller smartphone oavsett var du befinner dig.

BÄSTA TYPEN AV TRÄNING

Träning som kommer utifrån mångårig erfarenhet inom området är den bästa typen av träning du kan få. Den är testad och du kan känna dig säker på att flera före dig har tagit denna kurs.

SUPPORT

Vi finns för dig enbart ett supportinlägg bort. Har du några frågor är det bara att ställa en fråga i vårt kursforum. Vi återkommer så snart vi kan.

I kursen ingår två fasta supporttider i veckan.

Vi gör allt för att hjälpa dig att lyckas!

PASSAR DITT LIV

Du ansvarar för din egen tid. Vill du ta kursen snabbt…var så god :-)

Eller vill du börja om ett tag? Det fungerar jättebra det också. Vi har skapat en kurs som gör att den går att anpassa till hur ditt liv fungerar.

DIN "TRANSFORMATION" STARTAR DIREKT

Så snart som du börjar ta del av kursen, så börjar du se förändringar. Med hjälp av en genomtänkt väg framåt så är halva jobbet gjort.

Vi lovar dig att saker kommer att börja hända direkt!

>>> Klicka här för att få tillgång till kursen direkt!