silver 2.pngKURSÖVERSIKT

TEORIPAKETET

* FÖRBÄTTRA STYRNING I VERKSAMHETEN! *

Längst ner på sidan finner du en översikt över de olika kurspaketen

MODUL 1: BLI STARTKLAR

startknapp - mini.jpgFörst kommer du att lära dig vilka resultat man kan uppnå med processer samt vilka externa och interna drivkrafter du ska lyssna efter.

Du får också lära dig varför det är så viktigt att definiera ett syfte med en processkartläggning och vad som mer behöver finnas på plats för att ha bra förutsättningar för att lyckas med din kartläggning.

MODUL 2: PROCESSTEORI

böcker.jpgI modul 2 lär du dig processers relation till linjeorganisationen och vilka utmaningar man kan överbrygga med hjälp av processer.

Du lär dig också hur du kan designa en processorganisation i din verksamhet och hur du kan skapa bra processrelaterade mätetal.

Slutligen får du kunskap om vad som behöver finnas på plats inför en etablering/implementering av en process.

böcker.jpg

MODUL 3: PROCESSFÖRBÄTTRINGAR

förbättringar.jpgI tredje modulen kommer du att lära dig hur du kan använda processkartläggning som en metod för verksamhetsutveckling.

Du får kunskap om hur man kan jobba med att skapa ett börläge av en process och till exempel räkna på genomloppstider i en process för att hitta förbättringar.

Slutligen får du också kunskap om hur du skapar lust och förmåga till förändring i din verksamhet.

ÖVERSIKT: KURSPAKET