gold.pngKURSÖVERSIKT

KOMPLETTA KUNSKAPSPAKETET

* SKAPA BESTÅENDE EFFEKT! *

Längst ner på sidan finner du en översikt över de olika kurspaketen

MODUL 1: BLI STARTKLAR

startknapp - mini.jpgAllra först kommer du att lära dig vilka resultat man kan uppnå med processer samt vilka externa och interna drivkrafter du ska lyssna efter.

Därefter får du möjlighet att utvärdera och välja ett verktyg och metod som du ska använda i kursen samt att du får se exempel på kartlagda processer.

Slutligen kommer du att välja ut en process i din verksamhet som du ska kartlägga i denna kurs och vi går igenom vilka förberedelser du behöver göra inför denna kartläggning.

MODUL 2 OCH 3: PROCESSKARTLÄGGNING

process enkel.jpg

I dessa två moduler ritar du processkartor och får kunskap om de grundläggande objekten och hur du på bästa sätt designar en tydlig och förståelig process. Du får lära dig mer om färg och form och vad "röda tråden" innebär och vi går också igenom vikten av processdokumentation.

Du får också lära dig varför det är så viktigt att definiera ett syfte med en processkartläggning och vad som mer behöver finnas på plats för att ha bra förutsättningar för att lyckas med din kartläggning.

Sist men inte minst går vi igenom tre olika sätt att genomföra en kartläggning på.

process enkel.jpg

MODUL 4: PROCESSTEORI

böcker.jpgI modul 4 lär du dig processers relation till linjeorganisationen och vilka utmaningar man kan överbrygga med hjälp av processer.

Du lär dig också hur du kan designa en processorganisation i din verksamhet och hur du kan skapa bra processrelaterade mätetal.

Slutligen får du kunskap om vad som behöver finnas på plats inför en etablering/implementering av en process.

böcker.jpg

MODUL 5: PROCESSFÖRBÄTTRINGAR

förbättringar.jpgI femte modulen kommer du att lära dig hur du kan använda processkartläggning som en metod för verksamhetsutveckling.

Du får kunskap om hur du tillsammans med ett processteam kan jobba med att skapa ett börläge av en process och till exempel räkna på genomloppstider i en process för att hitta förbättringar.

Du kommer också att bättre kunna identifiera vilka delar i en process som skulle kunna digitaliseras eller automatiseras.

 

Slutligen får du också kunskap om hur du skapar lust och förmåga till förändring i din verksamhet.

ÖVERSIKT: KURSPAKET